Tutkimukset ja testitulokset

Tutkimukset ja testitulokset

Tiede on liittolaisemme

Teknologiamme on turvallista ja tehokasta. Kaikki tuotteemme on testattu lukuisia kertoja kansainvälisissä laboratorioissa. Laitteen turvallinen käyttö on myös testattu Suomessa VTT:n toimesta (testausraportti VTT-CR-01438-20), jonka mukaan Wellisair -laitteen puhaltaman ilmavirran mukana ei synny haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien (HTP-arvo) ylittäviä päästöjä. Laitteiden tehokkuus ja turvallisuus perustuvat tutkittuun tietoon. Tiede onkin vahvin liittolaisemme.  Tutustu alla oleviin tutkimustuloksiin, jotka osoittavat miten laitteilla saadaan bakteerit, virukset, kaasumaiset epäpuhtaudet, sekä haitalliset hajut tehokkaasti hävitettyä sisätiloista.

Bakteerit

Graafi1

Wellisair hävittää tehokkaasti (99,9%) eri bakteereja pinnoilta mitattuna (PFU/ml). Kuva osoittaa kuinka monta prosenttia (sininen pylväs) eri bakteereista on saatu hävitettyä testin aikana. Erinomaisia tuloksia on todennettu mm. seuraavien bakteerien osalta: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistence (MRSA), Pseydomonas aeruginosa, Salmonella, Klebsiella, Escherichia coli. (Testit kansainvälisissä laboratorioissa)

Virukset

 

Graafi2 Valmis V2

Wellisair teknologialla saadaan tehokkaasti tuhottua erilaisia viruksia sekä kuivissa että kosteissa olosuhteissa. Kuva osoittaa kuinka monta prosenttia viruksista on saatu poistettua joko kuivissa tai kosteissa olosuhteissa tehdyissä laboratoriotesteissä. (Testit kansainvälisissä laboratorioissa)

Ilmanlaatu

Graafi3

Wellisair hävittää tehokkaasti sisäilmasta haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet. Kansainvälisessä laboratoriossa tehty testi osoittaa, että ilman epäpuhtaudet ovat pienentyneet noin 95% vain 30 min jälkeen testin aloittamisesta ja seurauksena on merkittävästi parempi ilmanlaatu.

Hajut

Graafi4

Wellisair hävittää myös tehokkaasti erilaisia hajunlähteitä. Kansainvälisessä laboratoriossa toteutettujen testien mukaan VOC peräiset hajut ovat vähentyneet 65% – 99%, kun laite on ollut käynnissä 4 tuntia.

Wellisair teknologiasta on julkaistu tieteellinen artikkeli

Wellisair teknologian tehokkuudesta ja turvallisuudesta on julkaistu myös tieteellinen artikkeli lehdessä International Journal of Engineering Research & Science (IJOER)